อาชีพ Economic Modeller Print

คมสัน สุริยะ
14 พฤษภาคม 2555


สองสามวันนี้ผมพยายามนั่งทำแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายบางอย่างที่ประเทศไทยอาจจะมีการนำมาใช้ในอนาคตอันไม่ไกลนัก


แบบจำลองที่ผมทำอยากให้ออกมาในลักษณะเป็น DSS หรือ Decision Support System  (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)  โดยหลักการของ DSS มีอยู่ว่า สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนออกมาให้ตอบคำถามได้อย่างเฉพาะเจาะจง  โดยเฉพาะคำถามประเภท  What if  คือ  จะเกิดอะไรขึ้นถ้า..........


เหตุที่อยากทำออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีผู้ต้องการได้คำตอบ  แต่ไม่มีใครให้คำตอบได้โดยมีตัวเลขรองรับ  และที่สำคัญคือ คำตอบต้องเป็นกลาง  ไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง


ผมยังโชคดีที่มีนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจทำในสิ่งเดียวกันมาช่วยทำแบบจำลองเหล่านี้   คนแรกคือคุณสรัลนุช  ทำแบบจำลองในเรื่องพลังงานทดแทน  โดยเน้นไปที่แก็สโซฮอล์    และคนที่สองคือ คุณอรกัญญา  ทำแบบจำลองในเรื่องผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่   และที่สำคัญคือนักวิจัยในกลุ่ม TGRI (Thai German Research Industry) ที่ร่วมกันสร้างแบบจำลองเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)


การได้ทำแบบจำลองแบบนี้ถือได้ว่าเป็นความสุขเล็ก ๆ ของคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  เพราะว่าได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาโดยตรง   ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่   ได้ผลการวิเคราะห์ที่ชี้นำสังคม   และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ไปยังนักศึกษารุ่นใหม่ต่อไป


ท่ามกลางภาระงานที่รุมเร้าทั้งงานบริหาร งานสอน  งานประชุม และงานเอกสารสารพัด  การได้ปลีกตัวเองออกมาและหามุมสงบได้จดจ่ออยู่กับการทำแบบจำลอง   พบว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ลืมเรื่องอื่น ๆ ไปหมดสิ้น   การได้ใช้สมาธิอย่างต่อเนื่อง   การได้มุ่งอยู่กับการทำให้แบบจำลองออกมาทำงานได้  และให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี   เหล่านี้ผมว่ายิ่งทำยิ่งติด    เหมือนเป็นสิ่งเสพติดกลาย ๆ


การทำแบบจำลองในลักษณะ DSS นี้น่าจะกลายเป็นอาชีพสำหรับอนาคตได้  ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้


หนึ่ง   มีตลาด   เพราะมีผู้ต้องการคำตอบอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนโยบายสำคัญ ๆ ของประเทศ   และที่สำคัญคือ แบบจำลองประเภท DSS ค่อนข้างถูกใจผู้ที่ได้เห็น    เพราะว่าตอบคำถามได้ตรงใจ   น่าตื่นตาตื่นใจ  ได้คำตอบเป็นแบบเชิงปริมาณ  มีความเป็นกลาง  และยืดหยุ่นต่อการตอบคำถามได้อย่างหลากหลาย

สอง   ความรู้มีอยู่   ทักษะเรียนรู้กันได้   มีอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรียนเรื่องเหล่านี้มากันเยอะ  สามารถสอนได้   สามารถผลิตบัณฑิตขึ้นมาเพิ่มได้เรื่อย ๆ

สาม   เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เอื้อให้ทำแบบจำลองที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ 

สี่    ข้อมูลในระดับประเทศและระหว่างประเทศเริ่มมีมาก  และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา

ห้า   มีตัวอย่างมากขึ้น   และหาตัวอย่างมาศึกษาได้ง่ายขึ้น   ทั้งจากการประชุมวิชาการต่าง ๆ  และวารสารวิชาการนานาชาติ


ถ้าถามว่าตอนนี้ให้ยึดอาชีพเป็นนักทำแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Modeller) อย่างเป็นจริงเป็นจังจะเอาไหม  ผมตอบได้ทันทีว่า  แน่นอน

ผมว่าการได้ใช้เวลาสร้างแบบจำลองที่ตอบโจทย์ได้นั้นเป็นความท้าทาย   และจะช่วยคนได้อีกเยอะ  ยิ่งเป็นนโยบายที่จะมีผลต่อประชาชนในวงกว้าง   ยิ่งต้องการได้คำตอบที่ถูกต้อง   และผมเชื่อว่าการได้ใช้ความรู้ความสามารถในทางนี้จะสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองได้ตามอัตภาพ


ผมจึงอยากกระตุ้นให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์อย่างที่ผมได้รู้มา  และได้ลองฝึกทำในโครงการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้   หรือในวิทยานิพนธ์ของตนเอง   อาจารย์พร้อมที่จะให้คำแนะนำ  และฝึกให้นักศึกษามีทักษะที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  ให้นักศึกษาเก่งขึ้นได้  และมีอาชีพเป็น Economic Modeller ที่ประสบความสำเร็จได้ต่อไป