หัดทอผ้า ที่หมู่บ้านดอนหลวง Print
Wednesday, 17 November 2010 15:24


ภาพทั้งหมดจากโครงการวิจัย เรื่อง ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา


หัดทอผ้าที่บ้านดอนหลวง

หัดทอผ้าที่บ้านดอนหลวง

หัดทอผ้าที่บ้านดอนหลวง

หัดทอผ้าที่บ้านดอนหลวง

หัดทอผ้าที่บ้านดอนหลวง

หัดทอผ้าที่บ้านดอนหลวง

หัดทอผ้าที่บ้านดอนหลวง

หัดทอผ้าที่บ้านดอนหลวง