Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน การท่องเที่ยวประหยัดพลังงาน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการท่องเที่ยวประหยัดพลังงาน -GreenTourismLogistics
พลังงานทดแทนในสหรัฐอเมริกา Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

(แปลจาก The Outlook on Renewable Energy in America Volume II: Joint Summary Report เขียนโดย American Council On Renewable Energy (ACORE), MARCH 2007)

ผู้เชี่ยวชาญในวงการพลังงานทดแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่า พลังงานทดแทนสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 635 กิกะวัตต์ (พันล้านวัตต์) ภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568 หรืออีก 17 ปีนับจากสิ้นปีนี้) ซึ่งมากพอสำหรับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 17 ปีนี้ (ไม่นับที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้) ของทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว ทั้งนี้ตามข้อมูลของ U.S. Energy Information Administration
Read more...
 
เครื่องบิน...ตัวการทำโลกร้อน Print E-mail
Written by HMN   

เชื่อหรือไม่ ถ้าผู้โดยสารหนึ่งร้อยคนที่เดินทางโดยเครื่องบิน 5 ชั่วโมง 1 เที่ยวบิน สามารถเพิ่มก๊าซคาร์บอนให้โลกได้ถึง 100 ล้านตัน!
(เทียบกับการชดเชยจากการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้แล้ว ต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุของมันได้เพียง 1.33 ล้านตัน)

Read more...
 
รถยนต์สีเขียว Print E-mail
Written by HMN   
คุณทราบหรือไม่ว่า รถยนต์ที่เราใช้กันทุกวันนั้น สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้โลกมากน้อยแค่ไหน? ว่ากันว่า หากเราจอดรถยนต์ทิ้งไว้เฉยๆ เพียงวันเดียว ก็สารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงสองหมื่นตันเลยล่ะ นอกจากนั้น การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์แต่ละคันยังใช้ปริมาณต่างกันด้วย เพื่อที่จะดูว่าเราสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เราจึงต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ของรถยนต์ ที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนเหล่านี้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็คือ
Read more...
 


เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ