Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เพลิน การท่องเที่ยวประหยัดพลังงาน เครื่องบิน...ตัวการทำโลกร้อน
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเครื่องบิน...ตัวการทำโลกร้อน Print E-mail
Written by HMN   

เชื่อหรือไม่ ถ้าผู้โดยสารหนึ่งร้อยคนที่เดินทางโดยเครื่องบิน 5 ชั่วโมง 1 เที่ยวบิน สามารถเพิ่มก๊าซคาร์บอนให้โลกได้ถึง 100 ล้านตัน!
(เทียบกับการชดเชยจากการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้แล้ว ต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุของมันได้เพียง 1.33 ล้านตัน)


นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว เครื่องบิน ยังก่อให้เกิดไนตรัสออกไซด์ กับไอน้ำที่ปล่อยมากับไอเสีย ซึ่งเป็นอันตรายมากๆ เพราะไอน้ำที่เป็นเส้นสีขาวอยู่บนท้องฟ้าเหล่านี้
จะดักจับความร้อนในชั้นบรรยากาศได้ดีมากพอๆกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังมีผลกระตุ้นให้เกิดการก่อตัวของเมฆสายยาวที่ระดับสูง ซึ่งเป็นตัวดักจับความร้อนด้วย

แล้วเราจะช่วยอะไรได้บ้างล่ะ? หลายๆ คนอาจเกิดคำถามในใจแบบนี้ การซื้อคาร์บอนอ๊อปเซ็ต เป็นหนทางหนึ่ง ที่จะลดความผิดในใจลงได้บ้าง แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด

สำหรับคำตอบ ก็คือการใช้หยุดบินอย่างถาวร แต่วิธีนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก ดังนั้น หากจำเป็นต้องใช้เครื่องบิน อาจหาทางลดการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุด เช่น การงดการเดินทางขนส่งด้วยเครื่องบินในระยะทางสั้นๆ หรือภายในประเทศ

การใช้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ของเครื่องบิน เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องบินเริ่มทะยานขึ้นท้องฟ้า แต่เมื่อเครื่องบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแล้ว
มันก็จะติดลมบน และใช้พลังงานในการบินน้อยกว่า ดังนั้น หากต้องเดินทางในระยะทางไม่ไกล โปรดหยุดใช้เครื่องบิน แต่หันไปใช้พาหนะอื่นแทน เช่นรถไฟ เรือ หรือรถทัวร์ หรือแม้แต่รถยนต์ส่วนบุคคลก็ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า และหากจำเป็นต้องระยะทางไกลๆ ขอให้เลือกเที่ยวบินที่บินตรงทีเดียว ไม่นำเครื่องลงจอด และเลือกบินในเวลากลางวัน จะส่งผลดีกว่าการบินในเวลากลางคืน เนื่องจาก จากผลการศึกษาพบว่า น้ำที่ระเหยจากไอเสียของเครื่องบินตอนกลางคืน ทำให้โลกร้อนได้มากกว่า
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ