Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า การเมือง วิกฤติการเมืองไทย 2549: รากเหตุและทางบรรเทา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaวิกฤติการเมืองไทย 2549: รากเหตุและทางบรรเทา Print E-mail

รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรศร จิตธรธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พฤษภาคม 2549บทสรุป


บทความฉบับเต็ม
วิกฤติการเมืองไทย 2549: รากเหตุและทางบรรเทา
>>Back<<
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ