Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ทางข้างหน้า อาชีพนักวิจัย 10 ปี ผลงานวิจัย คมสัน สุริยะ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriya10 ปี ผลงานวิจัย คมสัน สุริยะ Print E-mail

คมสัน สุริยะ
24 มิถุนายน 2555


วันนี้เป็นวันดี  เพราะว่าเป็นวันเกิดคุณพ่อของผม (คุณณรงค์ สุริยะ)   ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ (คุณศิริพร สุริยะ) มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนให้ผมเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและเป็นนักวิจัย   นับแต่วันแรกที่เริ่มทำงานซึ่งได้เงินเดือน 6,360 บาท  (ข้าราชการระดับ 3)  คุณพ่อและคุณแม่ก็อุดหนุนเงินเดือนให้จนครบ 10,000 บาท  และอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งผมพอจะลืมตาอ้าปากได้

ในวันที่ผมได้รับรางวัลช้างทองคำ นักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผมดีใจที่คุณพ่อได้เป็นผู้ขึ้นรับมอบรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์  เนื่องจากในขณะนั้นผมอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาเอกที่เยอรมัน  รางวัลนี้เหมือนเป็นการได้ตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้กรุณาสนับสนุนให้ทำงานด้านการวิจัยมาโดยตลอด   

วันนี้ยังเป็นวันที่ครบรอบ 10 ปีพอดีที่ผมเริ่มทำวิจัยเป็นอาชีพ  โดยโครงการแรกที่ได้ทำคือ แผนแม่บทอุตสาหกรรมเซรามิกส์  โดย รศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (ตำแหน่งทางวิชาการขณะนั้น  บัดนี้เป็น ศาสตราจารย์ ระดับ 11) เป็นหัวหน้าโครงการ   ผมจำได้ว่าอาจารย์มิ่งสรรพ์เรียกให้ผมนำเอาวิทยานิพนธ์ปริญญาโทไปให้ท่านดู  ผมก็นำไปมอบให้กับมือ แล้วท่านก็อ่านอยู่สักสองสามวัน แล้วก็ตกลงรับผมเข้าร่วมโครงการ

หน้าที่ของผมในโครงการแผนแม่บทอุตสาหกรรมเซรามิกส์คือการศึกษาศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมเซรามิกส์  ซึ่งได้ใช้ความรู้ที่ได้รับมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ในด้านเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  งานแรกที่ผมได้ไปเปิดตัวเพื่อนำเสนอผลการวิจัยคือที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร   ในงานนั้นมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศมาร่วมฟังผลการวิจัยเป็นจำนวนมาก  แต่ผมไม่รู้จักใครเลย  จึงไม่ได้ออกอาการตื่นเต้น  เพราะความไม่รู้จักใครนั่นเองก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละท่านใหญ่โตเพียงใด  อาจารย์มิ่งสรรพ์ยังมาชมหลังงานว่านำเสนอได้นิ่งมากทั้ง ๆ ที่เป็นงานแรก  ผมก็บอกว่าก็ถ้ารู้ว่าใครมาฟังก็คงจะสั่นอยู่เหมือนกันหละครับ


สิบปีผ่านไป  ผมก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวบนเส้นทางการวิจัยมาบ้างตามสมควร  เรื่องราวจำนวนมากที่ได้พบเจอระหว่างการเดินทางบนเส้นทางสายนี้ก็ได้เล่าและถ่ายทอดไว้ใน ซีรีย์ เกร็ดการทำวิจัย  และบทความอื่น ๆ อีกกว่า 500 บทความ ในเว็ปไซต์นี้   วันนี้ผมอยากสรุปผลงานวิจัยของตัวเองพร้อมทั้งเขียนกำกับไว้ว่างานวิจัยเหล่านั้นได้ข้อค้นพบหรือองค์ความรู้อะไรบ้าง  ทั้งนี้เพื่อบันทึกไว้ให้เป็นระบบ  และเพื่อที่จะได้เตือนตัวเองว่ายังทำงานไว้เพียงเล็กน้อย  และควรจะทำวิจัยเพื่อค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีความสำคัญกับประเทศชาติเพิ่มเติมให้มากขึ้นอีกในช่วงชีวิตเท่าที่จะมีเหลืออยู่   


ผลงานวิจัยที่ผ่านมาตลอดสิบปี  ระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน 2545 ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2555 
ของ คมสัน สุริยะ  ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(โปรดรอติดตามชมตอนต่อไป)

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ