Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน แนะแนวการทำวิทยานิพนธ์ ทำอย่างไรไม่ให้นักศึกษาเมกข้อมูล
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaทำอย่างไรไม่ให้นักศึกษาเมกข้อมูล Print E-mail
คมสัน สุริยะ
12 กรกฎาคม 2553
 
 
ค่ายวิจัยที่ผมสังกัดอยู่ในประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของการสำรวจข้อมูลภาคสนาม  
นักวิจัย  ผู้ช่วยนักวิจัย  ตลอดจนนักศึกษาที่มาทำวิจัยไม่มีการเมกข้อมูล   
วิธีที่ทำให้เป็นเช่นนั้นได้   มีดังนี้

 
1.   บอกเขาดี ๆ ว่าอย่าเมกข้อมูล มันไม่ดี

 
2.   บอกเขาว่า ชีวิตเขาเกิดมาครั้งหนึ่ง   การทำวิทยานิพนธ์ หรือ การทำวิจัยก็เป็นครั้งหนึ่งหรืออาจจะครั้งเดียวในชีวิต    ถ้าเขาเลือกที่จะหลอกตัวเอง แล้วชีวิตจะค้นพบความจริงได้อย่างไร

 
3. บอกเขาว่า   ผลงานของเขาจะคงอยู่ไปตราบนานเท่านาน และกลับมาแก้ไขอะไรใหม่ไม่ได้   เขาอาจจะเสียใจในภายหลังถ้ารู้ว่าทำเรื่องที่ไม่ดีลงไป เช่น เรื่องการเมกข้อมูลนี้   เมื่อถึงวันนั้นก็กลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้   เขาก็ได้สร้างผลงานทางวิชาการที่หลอกลวงเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังไปแล้ว  ช่างน่าละอาย

 
4. มีวิธีการตรวจสอบข้อมูล   เช่น   ในแบบสอบถามมีส่วนที่ใช้สำหรับการตรวจสอบการเมกข้อมูล   ส่วนนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียด เพราะว่าต้องเก็บเป็นความลับเพื่อไม่ให้ฝ่ายถูกตรวจสอบได้รู้    แต่บอกได้ว่า ถ้าเมกข้อมูลแล้ว ไม่มีทางที่จะทำให้คำตอบส่วนนี้ถูกต้องได้   เพราะมันเกินกว่าความสามารถของคน ๆ เดียว หรือคนไม่กี่คนจะทำได้   ต้องมีสักร้อยคนเป็นอย่างน้อยที่พอจะหลอกระบบได้   แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจริง ๆ ก็จะไปติดระบบคัดกรองเรื่องอื่น   ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่า แบบสอบถามของเรานั้นนักศึกษาจะทำเองไม่ได้   ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องจริง ๆ มาตอบถึงจะตอบถูก   และต้องมีคนตอบเป็นจำนวนมาก   ถ้าท่านใดอยากรู้เรื่องนี้ขอให้ทำหนังสือเชิญมา   แล้วจะบรรยายให้ฟังเฉพาะคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น
 
 
แบบสอบถามของเราจึงไม่ธรรมดา คนที่ดูไม่เป็นถึงดูอย่างไรก็ดูไม่ออกว่ามีระบบดักจับอยู่ตรงไหน  ส่วนคนที่ดูเป็นเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่อยากเสี่ยงกับระบบดักจับนั้น   ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจริงเท่านั้นจึงจะปลอดภัย
 
 
5. มีการกำหนดโทษที่แน่นอน เช่น นักศึกษาที่ถูกจับได้ว่าเมกข้อมูล ให้พักการเรียนหรือไล่ออก เทียบได้กับการทุจริตในการสอบ    ผู้ช่วยนักวิจัยที่ถูกจับได้ว่าเมกข้อมูล ให้ยกเลิกสัญญาจ้าง และไม่รับเข้าทำงานในหน่วยงานในเครือข่ายอีกเลยตลอดชีวิต
 
 
 

 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ