Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน แนะแนวการทำวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่าดีหรือไม่โดยดูจากอะไร
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่าดีหรือไม่โดยดูจากอะไร Print E-mail
คมสัน สุริยะ
23 มีนาคม 2553
 
มีน้อง ๆ อยากให้ผมเขียนว่า ในมุมของอาจารย์ที่ปรึกษา มีวิธีการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างไร   ในเรื่องนี้ผมได้เขียนไว้ในหลายบทความ อาทิ เช่น
 
 
แต่บทความดังกล่าวยังขาดการมองในมุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ในบทความนี้ผมจึงอยากให้ได้สัมผัสกับวิธีคิดของฝ่ายอาจารย์บ้างว่ามีวิธีการตรวจสอบว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยดีหรือไม่ (โดยเอาตัวผมเองเป็นเกณฑ์ อาจารย์ท่านอื่นอาจจะมีวิธีการอย่างอื่นที่แตกต่างกันออกไป)
 

1.   เซ็กซี่ไหม
 
อย่าพึ่งเข้าใจผิด ไม่ใช่นักศึกษานะครับ แต่งานวิจัยเซ็กซี่ไหม   อ่านเรื่องงานวิจัยที่เซ็กซี่ได้ตาม Link ต่อไปนี้   >>LINK<<
ความเซ็กซี่หรือไม่ขึ้นอยู่กับความชอบของอาจารย์แต่ละท่าน เรื่องหนึ่งอาจจะเซ็กซี่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่ง แต่อาจจะเฉย ๆ สำหรับอาจารย์อีกท่าน   อาจารย์ที่มองไม่เห็นความเซ็กซี่ของวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นก็ไม่อยากทำ เพราะอาจารย์เองก็ต้องให้เวลากับงานไปอีกนานไม่แพ้นักศึกษาเจ้าของเรื่อง    อาจารย์จึงต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบเรื่องนี้ไหม   
 
อาจารย์ท่านไหน (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชอบเรื่องอะไร ดูได้จาก List ในย่อหน้าที่ 5  ของบทความต่อไปนี้ >>LINK<<
 

2. ตรงสาขาที่เรียนไหม
 
ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ก็ต้องถามว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ตรงไหน สาขาอะไร 
 

3. จะทำได้ไหม
 
นักศึกษาชอบไหม ต้องถามดูก่อนว่าคุณชอบไหม ถ้านักศึกษาอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ ก็อาจจะไม่ดี เพราะเขาต้องอยู่กับเรื่องนี้ไปอีกนาน
นักศึกษารู้เรื่องที่จะทำหรือเปล่า   อาจารย์ก็ต้องรู้จักความสามารถของนักศึกษาพอสมควรจึงจะตอบได้
วิธีการที่จะใช้ยากเกินไปสำหรับนักศึกษาหรือเปล่า  อาจารย์อาจจะต้องลองทดสอบนักศึกษาดูก่อน  
มีข้อมูลไหม  
รู้จักใครในวงการพอจะแนะนำหรือฝากฝังได้ไหม   นักศึกษามี Connection ด้านนั้นหรือเปล่า
พื้นที่ที่จะทำการสำรวจอยู่ในวิสัยที่จะไปได้และปลอดภัยพอหรือเปล่า  
 

4. จะทำเสร็จทันเวลาไหม
 
งานใหญ่เกินกว่าจะปิดได้ในกรอบเวลาที่กำหนดไหม  
นักศึกษามีเวลาทำเต็มเวลาหรือทำงานอย่างอื่นไปด้วย
นักศึกษาอยากจบในอีกกี่เทอม หรือ มีเวลาเหลืออีกกี่เทอมจะโดนรีไทร์
 

5. มีเงินพอไหม
 
งานใหญ่เกินกว่าเงินที่มีหรือเปล่า ลองประมาณค่าใช้จ่ายดู   หากมีการเก็บข้อมูลในภาคสนามยิ่งต้องคำนวณให้รอบคอบ เผื่อความผิดพลาดที่อาจจะต้องเก็บข้อมูลซ้ำอีกครั้งด้วย
นักศึกษามีเงินพอหรือเปล่า เรื่องนี้ต้องถามกันตรง ๆ   
มีโอกาสได้ทุนจากแหล่งไหนไหม 
ถ้าจะได้ทุนจะทันเวลาไหม
 

6. มีอาจารย์ท่านอื่นอีกไหม  (กรณีที่หัวข้อวิทยานิพนธ์อาจจะเหมาะกับอาจารย์ท่านอื่น)
 
มีอาจารย์ท่านอื่นที่สนใจเรื่องนี้หรือเคยทำเรื่องทำนองนี้ไหม
อาจารย์ท่านอื่นจะว่างไหม
นักศึกษายินดีไปทำงานกับอาจารย์ท่านนั้นไหม   ต้องสอบถามจากความสมัครใจของนักศึกษา  
 

7. เนื้องานสมกับระดับของปริญญาและหลักสูตรไหม
 
อาจารย์จะอิงมาตรฐานของสถานศึกษาที่กำหนดความเข้มข้นของแต่ละหลักสูตรและระดับปริญญา แต่อาจจะมีมาตรฐานของตนเองสูงขึ้นอีกหรือไม่ก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละท่าน
 

8. ทำเสร็จแล้วจะขายได้ไหม
 
หากนับไปอีกสามสี่ปีจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยหรือยัง สำคัญกับการได้รับการตีพิมพ์
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ