Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 38: การเขียนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 38: การเขียนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 มีนาคม 2553
 
 
กฏ (Law) คือ สิ่งที่เป็นจริงเสมอ
 
ทฤษฎี (Theory) คือ สิ่งที่ในปัจจุบันเชื่อว่าจริง แต่อาจจะถูกหักล้างได้ในอนาคต
 
สมมติฐาน (Hypothesis) คือ แนวคิดที่คนคิดกันไว้ หรืออาจเชื่อตามกัน แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จนได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริง
 
การเขียนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีหลักการดังนี้
 
1. อะไรที่ทำให้เราคิดว่าเราจะได้คำตอบอย่างนั้น
 
ก่อนที่เราจะทำวิจัยย่อมมีคำถามวิจัย และเราก็มักจะเดาคำตอบเอาไว้แล้วว่าน่าจะเป็นอย่างไร ลองย้อนกลับไปดูว่าเพราะอะไรเราจึงคิดอย่างนั้น  
 
เราคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นกฏหรือไม่   หากใช่   ให้เขียนกฏนั้น
เราคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่   หากใช่   ให้เขียนทฤษฎีนั้น
เราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราเห็นว่าใครคิดไว้อย่างนั้นหรือไม่ หากใช่ ให้ยกแนวคิดนั้นมา
เราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราคิดเองหรือไม่   หากใช่ ให้เขียนแนวคิดของตัวเอง
 
 
2.   อะไรที่จะทำให้คำตอบเป็นอย่างอื่น
 
งานวิจัยบางเรื่องสามารถคิดหาคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ   หากบริบทต่างกัน หรือ คิดมาจากคนละสำนักกัน    ดังนั้นหากต้องการนำเสนอคำตอบที่แย้งหรือต่างออกไป ก็ต้องแสดงไว้ด้วยว่าคำตอบนั้นคิดมาได้อย่างไร แต่โดยปกติการทำวิจัยมักจะทำค่ายไหนค่ายนั้น   ไม่ค่อยข้ามค่าย   เช่น เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค กับเศรษฐศาสตร์การเมือง มักจะมีกรอบแนวคิดที่ต่างกัน    แต่ก็อาจจะเป็นไปได้หากเป็นการทำวิจัยแบบ Interdisciplinary
 
 
3.   การยกเอาทฤษฎีทุกเรื่องที่ขวางหน้ามาไว้ในเล่มรายงานการวิจัยโดยไม่ได้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้โดยตรง ย่อมเป็นความฟุ่มเฟือย   ดังนั้นจึงควรยกแต่เรื่องที่จำเป็นเท่านั้นมาเขียน
 
4.   การเขียนกฎหรือทฤษฎีที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเขียนในรายละเอียด เพียงแต่ยกหัวใจของกฏหรือทฤษฎีนั้นมาอ้างก็เพียงพอแล้ว   เช่น กฎการลดน้อยถอยลงของความพอใจส่วนเพิ่ม (Law of diminishing marginal utility) เกิดจากการได้บริโภคสินค้าชนิดเดิมเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง    แต่ไม่จำเป็นต้องวาดกราฟ ยกตัวอย่างหรืออธิบายเหมือนกับเล็คเชอร์   เพราะรายงานการวิจัยไม่ใช่เล็คเชอร์
 
5.   การเขียนรายละเอียดทางเทคนิคของแบบจำลอง เช่น เศรษฐมิติ   นิวรอลเน็ตเวิร์คส์   CGE   ให้ย้ายไปเขียนไว้ในเรื่องวิธีการศึกษา ไม่ควรเขียนในเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง    เพราะว่าไม่ได้นำไปสู่การอธิบายว่าทำไมถึงคิดคำตอบนี้ออกมาได้   แต่เป็นวิธีการหาคำนวณเพื่อหาคำตอบ
 
 

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ