Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 37: วิธีการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 37: วิธีการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 มีนาคม 2553
 
 
หัวใจของการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา มีดังนี้
 
1.   ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องที่เราจะทำวิจัยมีความสำคัญจริง 
 
โดยประเมินจาก
มูลค่าทางเศรษฐกิจของสิ่งที่ทำ
จำนวนผู้คนที่จะได้รับประโยชน์จากผลการวิจัย
ผลประโยชน์จะตกไปถึงผู้ที่ด้อยกว่าทางสังคม
 
2. ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแรงจูงใจในการทำวิจัยเรื่องนี้คืออะไร
 
โดยประเมินจาก
การเป็นช่องว่างทางวิชาการที่ยังไม่มีคำตอบ
ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้
และต้องการได้คำตอบ  (เนื่องจากมีความสำคัญ ตามข้อ 1.)
 
3. หากทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเราคือคนที่ใช่ สำหรับการทำวิจัยเรื่องนี้ ยิ่งจะดีมาก
 
โดยประเมินจาก
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานที่ผ่านมา
ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์
ความได้เปรียบเรื่องข้อมูล
 
อะไรที่เขียนแล้วยืดเยื้อและไม่สามารถนำไปสู่เป้าหมายสามอย่างนี้   ไม่ควรเขียนไว้ในส่วนของที่มาและความสำคัญของปัญหา เพราะจะทำให้ผู้อ่านไขว้เขวทั้งในประเด็นปัญหา และความเป็นมืออาชีพของผู้วิจัย
 

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ