Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Conceptual framework of tourism logistics แนวคิดการวิจัยสายการบินในภาวะวิกฤติของคุณชัยอนันต์ สมุทวณิช
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaแนวคิดการวิจัยสายการบินในภาวะวิกฤติของคุณชัยอนันต์ สมุทวณิช Print E-mail
คมสัน สุริยะ
27 ธันวาคม 2552
 


คุณชัยอนันต์ สมุทวณิช เคยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหาร (บอร์ด) ของการบินไทย และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันการวิจัยด้านการพาณิชย์ (THAI-ARI)  ซึ่งอาจารย์มิ่งสรรพ์และผมเคยทำวิจัยให้กับทางสถาบันเรื่องหนึ่ง   ท่านได้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นเรื่อง ?การบินไทย? ลงใน www.manager.co.th   วันที่  27 ธันวาคม 2552 ซึ่งมีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร   และนับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ศึกษาแนวคิดการวิจัยสายการบินในภาวะวิกฤติจากท่าน
 


 
โดยหลักการแล้วสถาบันวิจัยด้านการพาณิชย์ของการบินไทยมีเป้าหมายดังนี้
 

1. สร้างองค์ความรู้ด้านการบินเชิงพาณิชย์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

2. สร้างแนวปฏิบัติให้มีการใช้ความรู้ที่ตรงเป้า ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ

3. พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้บริษัทฯ มีก้าวกระโดดที่ล้ำหน้าสายการบินคู่แข่งขัน

4. วิจัยในประเด็นการวิจัยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 
 


ใบบทความดังกล่าว คุณชัยอนันต์ ได้กล่าวถึงโจทย์การวิจัยที่เป็นไปได้สำหรับการบินไทย แยกเป็นหมวด ๆ ได้ดังนี้
 


หมวดที่ 1: ความสามารถในการแข่งขันในตลาดการบิน       

 
การบินไทยยังสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกได้ในเวลาที่สายการบินอื่นมีแต่การขาดทุน และหลายแห่งต้องปิดกิจการเพราะล้มละลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้ำมันมีราคาแพง  ถือว่าการบินไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีเด่นอยู่
 

กลยุทธ์การแข่งขันอย่างหนึ่งคือการแข่งขันด้วยสายการบินต้นทุนต่ำซึ่งอาจจะเป็นทางออกในช่วงน้ำมันแพงนี้   แต่ปรากฎว่าในปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่ำก็อยู่ในภาวะลำบากพอๆ กัน
 

โจทย์การวิจัยอีกข้อหนึ่งคือ เป็นไปได้หรือไม่ที่การบินไทยจะรวมองค์กรกับบริษัทท่าอากาศยานไทย     เพราะบริษัทท่าอากาศยานไทยเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านรายได้และมีรายจ่ายไม่มาก  และต่างฝ่ายต่างก็พึ่งพาซึ่งกันและกัน  คือ เครื่องบินก็ต้องมีสนามบิน และสนามบินก็ต้องมีเครื่องบิน   การผนึกกำลังกันจึงน่าจะสามารถช่วยทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่าย  
 
หมวดที่ 2: การลดค่าใช้จ่าย   
 

การบินไทยพยายามลดค่าใช้จ่ายลงหลายด้าน เช่น  ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งได้ลดเวลาที่อยู่ในต่างประเทศลง 1-2 วัน  ลดจำนวนชั่วโมงบิน  และงดจ่ายโบนัส ทำให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าจ้างพนักงานต้อนรับฯ ประมาณ 20-30%   

     
การลดค่าใช้จ่ายอีกทางมาจากการปรับโครงสร้างการบริหารงาน  โดยยกเลิกตำแหน่งพนักงานระดับผู้อำนวยการ (Director) ประมาณร้อยกว่าคน และยกเลิกตำแหน่งระดับสูงกว่านั้นคือ EVP (Executive Vice-President) ประมาณสองถึงสามคน
 

คุณชัยอนันต์ย้ำว่า   การกู้วิกฤติของการบินไทยทำได้ด้วยการลดรายจ่ายมากกว่าการเพิ่มรายได้ เพราะอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันสูง กำไรจึงต่ำ  เนื่องจากธรรมชาติของการบินคือ  หากราคาแพงเกินไปแล้วทำให้ที่นั่งว่างก็จะสูญเปล่า  แต่หากราคาค่าโดยสารต่ำเกินไป  แม้ผู้โดยสารจะเต็มหรือเกือบเต็มก็อาจจะขาดทุนได้ เพราะต้นทุนค่าน้ำมันแพงมาก  ตัวอย่างเช่น เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ ? นิวยอร์กที่ยกเลิกไปนั้น  ถึงมีผู้โดยสาร 70-80%  ก็ยังขาดทุนอยู่  
       

การลดค่าใช้จ่ายในทุกแผนกด้วยการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกทำให้สามารถลดรายจ่ายไปได้หมื่นกว่าล้านบาท  และในด้านรายรับหากประมาณว่ามีผู้โดยสารเฉลี่ยเที่ยวละ 80% ก็จะทำให้การบินไทยน่าจะมีกำไรสัก 2,000 ล้าน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพลิกฟื้นวิกฤติ
 

คุณชัยอนันต์กล่าวว่ามีพนักงานในการบินไทยที่มีความสามารถสูงและรักองค์กร หนึ่งในนั้นคือคุณพิชัย ชุณหวชิร ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน  สามารถเสนอวิธีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้มาก
  
3.  ช่องทางการจัดจำหน่าย
 


โจทย์วิจัยเร่งด่วนในทัศนะของคุณชัยอนันต์ คือ การบินไทยน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสาร  เพราะเท่าที่ผ่านมาการจำหน่ายตั๋วโดยสารทำผ่านเอเยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งอาจจะทำให้การบินไทยไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่   ทั้งนี้เชื่อว่าหากสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ การจะทำกำไรก็คงจะง่ายขึ้น
     
4. การวิจัยเพื่อสุขภาพของพนักงาน
 

คุณชัยอนันต์กล่าวว่าตอนที่ท่านทำงานอยู่ที่การบินไทยได้สนับสนุนให้มีการวิจัยด้านการดูแลสุขภาพพนักงานด้วย       เพราะเมื่อทำงานไปนานๆ พนักงานบนเครื่องจะมีปัญหาปวดคอ ปวดหลัง  และข้อเข่าเสื่อม  เพราะต้องยกของหนัก   ซึ่งทางบริษัทต้องดูแลหาวิธีเอาใจใส่สุขภาพของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัท
 
5. การลงทุนรอบใหม่
 

ปัญหาที่ต้องรีบทำการวิจัยอีกประการหนึ่งคือ อีกไม่นานการบินไทยจะต้องซื้อเครื่องบินฝูงใหม่มาทดแทนเครื่องเก่า ทำให้ต้องเร่งหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการซื้อเครื่องบินว่าจะซื้อรุ่นไหน ราคาเท่าไร  จำนวนกี่ลำ  และใช้สำหรับเส้นทางไหน   เพราะหากลงทุนผิดพลาดก็จะเป็นผลเสียต่อบริษัทเป็นเงินมหาศาล
 

                     

 
 
รายการอ้างอิง
 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. 2552. การบินไทย. [online] http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000158931   (27 ธันวาคม 2552)
  

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ