Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Econ 301: ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaEcon 301: ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Print E-mail

คมสัน  สุริยะ 
21  พฤศจิกายน 2552นักศึกษาเมลมาถามว่าผมยังพอมีต้นฉบับเก่าของตำราวิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (Econ 301) ที่เคยใช้สอนแต่เดิมอยู่หรือเปล่า  เพราะว่าตอนนี้ที่ห้องสมุดมีตำราเล่มนี้น้อยกว่าความต้องการของนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้สอบ  ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานที่คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่พอมาดูในเครื่องที่ติดมาที่เยอรมันนี้ก็เจอ  ดังนั้นผมจึงจะอัพโหลดไว้ในเว็ปไซต์นี้เผื่อว่าน้อง ๆ นักศึกษาจะอยากเข้ามาดาวน์โหลดไปอ่านนะครับ  


ขอเตือนก่อนว่าเนื้อหาไม่ได้มีการทบทวนมานาน 4 - 5 ปี  อาจล้าสมัยไปบ้าง และอาจจะมีที่พิมพ์ผิดบ้าง  หากน้อง ๆ อ่านแล้วสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดก็แจ้งมาได้ครับ  ผมจะได้ปรับให้ถูกต้องต่อไป


ขอขอบคุณที่ยังคิดถึงกัน  ทั้งที่หนังสือก็เก่าไปแล้ว  คนสอนก็ไม่อยู่  แต่ยังคิดถึงกันนี่ ขอบคุณมากจริง ๆ
คำนำ:  
แรงบันดาลใจให้เขียนตำราเล่มนี้  และวิธีการใช้ตำราเล่มนี้  (PDF 82 KB)

บทที่ 1: ความชอบ  (PDF 205 KB)

บทที่ 2:  ความพอใจ  (PDF 209 KB)

บทที่ 3:  อรรถประโยชน์  (PDF 224 KB)

บทที่ 4:  ข้อจำกัดด้านงบประมาณ  (PDF 173 KB)

บทที่ 5:  ดุลยภาพการบริโภค  (PDF 237 KB)

บทที่ 6:  อุปสงค์  (PDF 233 KB)

บทที่ 7:  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์  (PDF 194 KB)

บทที่ 8:  ผลของการทดแทนกัน  (PDF 241 KB)

บทที่ 9: EV และ CV  (PDF 199 KB)

บทที่ 10:  อุปสงค์แบบมาแชลล์และแบบฮิกส์  (PDF 172 KB)

บทที่ 11:  อุปทานและต้นทุน  (PDF 186 KB)

บทที่ 12:  ฟังก์ชั่นการผลิต  (PDF 284 KB)

บทที่ 13:  โปรแกรมเชิงเส้น  (PDF 193 KB)

บทที่ 14:  ผลได้ต่อขนาด  (PDF 204 KB)

บทที่ 15:  ความต้องการปัจจัยการผลิต  (PDF 176 KB)


ท่านที่ใช้ข้อมูลจากตำราเล่มนี้ กรุณาเขียนอ้างอิงในบรรณานุกรมของท่านดังนี้ จักขอบคุณมาก

คมสัน สุริยะ. 2547. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. [online] www.tourismlogistics.comFreude, schoener Goetterfunken,Tochter aus Elysium,
ความรื่นเริงยินดี  ความสวยงามที่พระเจ้าประทานให้แก่ลูกสาวแห่งเอลิซิอุม

Wir betreten feuertrunken. Himmlische, dein Heiligtum!
เรารู้สึกมีความสุขดุจดั่งได้รับความอบอุ่นจากสวรรค์

Deine Zauber binden wieder was die Mode streng geteilt;

มนต์วิเศษของท่านได้เชื่อมสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมารวมกันได้อีกครั้ง


Alle Menchen werden Brueder wo dein sanfter Fluegel weilt.
มนุษย์ทั้งหลายเป็นพี่น้องกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ภายใต้ปีกอันนุ่มนวลแห่งสรวงสวรรค์


-Ode and die Freude-

Link


  • Econ 302:  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2  
  • Econ 417:  Managerial Economics (ภาคภาษาอังกฤษ)  
  • Econ 408:  ทำวิจัยเป็นใน 45  ชั่วโมง (Research Methods in Economics)
  • Econ 719:  Neural Networks สำหรับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาโท)
  • Econ 761:  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ทฤษฎีสำหรับการวิจัย (ปริญญาโท)
  • Econ 768:  Modelling in Development Economics (Simulation and Village CGE) (ปริญญาโท)
กลับสู่สารบัญ


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ