Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 17: สิ่งใดที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้ย่อมไม่ใช่วิทยาศาสตร์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 17: สิ่งใดที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้ย่อมไม่ใช่วิทยาศาสตร์ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
19 พฤศจิกายน 2552
 
 

ผมนั่งทำงานที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้น กับเพื่อนชื่อนิโคล กรุนเนอวาลด์ (Nicole Grunewald)  วันดีคืนดีผมก็บ่นเรื่องวิทยานิพนธ์ของผมให้นิโคลฟังว่ารู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่น่าจะปรับปรุงได้ แต่ไม่รู้ว่าอะไร   ทำให้ไม่แน่ใจว่าควรจะจบการศึกษาหัวข้อนี้ไว้เพียงเท่านี้ดีหรือเปล่า
 
 


นิโคลตอบว่า เธอก็พึ่งไปนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติมาก็รู้สึกอย่างเดียวกัน แต่งานวิจัยก็เสนอไปแล้ว ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากผู้ฟังว่าอาจจะพอมีแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติมได้อยู่บ้าง   นิโคลยังบอกว่า  ไม่มีอะไรที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้   เพราะหากสิ่งใดที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้ก็ย่อมไม่ใช่วิทยาศาสตร์    เพียงแต่เราจะรู้วิธีปรับปรุงหรือเปล่าเท่านั้นเอง
 
 


ดังนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าจะปรับปรุงมันอย่างไรแล้ว   ก็ลองนำเสนอให้คนอื่นดู หากไม่มีใครสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้แล้วว่าควรปรับปรุงอะไร เราก็น่าจะพอใจได้แล้ว แม้ว่าในอนาคตอาจจะมีใครที่มองเห็นหนทางปรับปรุงมันต่อไปได้ก็ตาม    ผมฟังแล้วสบายใจขึ้นมาก  จึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันได้บ้างตามสมควร
  
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ