Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
SuriyaLogistics activities in tourism Print E-mail
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

Logistics Systems Dynamics Group
Cardiff University
United Kingdom

17 พฤศจิกายน 2552
มีนักศึกษาส่ง email มาถามผมว่านอกจากการขนส่งแล้ว โลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวนั้นมีอะไรอีกบ้าง   คำถามนี้สำคัญต่องานวิจัยด้านนี้มาก  เพราะนิยามที่แตกต่างกัน ผลที่ได้ก็อาจจะไม่ตรงกันได้

 
ผมคิดแบบนี้ครับ

 
โลจิสติกส์ในการท่องเที่ยวนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองด้าน
คือฝั่งนักท่องเที่ยว และฝั่งผู้ให้บริการ (โรงแรม)

 
กิจกรรมอย่างแรก คือ การขนส่ง ฝั่งนักท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องการเดินทางต่างๆ ส่วนฝั่งโรงแรมก็จะเป็นการขนส่งสินค้าเช่นอาหารหรือเครื่องดื่ม

 
นอกจากกิจกรรมการขนส่งแล้ว โลจิสติกส์นั้นก็จะพิจารณากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนย้าย ด้วย ทั้งฝั่งโรงแรม และฝั่งนักท่องเที่ยว กิจกรรมในฝั่งโรงแรมที่สำคัญคือ  การจัดเก็บสินค้า อาทิ การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น  ส่วนกิจกรรมในฝั่งนักท่องเที่ยว อาทิ จุดพักของนักท่องเที่ยว

 
สิ่งสำคัญประการที่สาม ของโลจิสติกส์ก็คือ ข้อมูลข่าวสาร
หากเราพิจารณา ว่าโรงแรมเป็นกรณีศึกษาแล้ว โลจิสติกส์ที่ดีควรจะสามารถส่งผ่านข้อมูลจากนักท่องเที่ยวผ่านโรงแรมไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ส่งอาหารเครื่องดื่ม และ สถานที่ท่องเที่ยว ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา


 
ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น จำนวนแขกที่จะเข้าพักช่วงหยุดยาวคืนวันส่งท้ายปีเก่ามีเท่าไหร่ โรงแรมขายบัตรงาน Countdown ไปได้เท่าไหร่ แล้วโรงแรมจะต้องคำนวณออกมาให้ได้ถูกต้องว่า  จะต้องใช้เนื้อหมูแบบไหน เท่าไหร่ ไวน์กี่ขวด เบียร์กี่ลัง พลุกี่ชุด และสามารถส่งคำสั่งซื้อไปได้อย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องของราคา ปริมาณ และเวลา


 
ฟังดูค่อนข้างกว้างนะครับ
จุดที่น่าจะจับได้ง่ายคือ การเคลื่อนย้าย
เพราะที่มาของโลจิสติกส์มาจาก การส่งกำลังบำรุงในสงคราม
ลองนึกภาพว่านักท่องเที่ยวเป็นทหารที่เราต้องคอยส่งน้ำส่งข้าว ให้ขวัญกำลังใจต่างๆ
บางทีทหารก็ต้องการอะไรมากกว่าความอิ่ม (?)   ;)

หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อผมได้ที่
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itกลับสู่สารบัญ


 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ