Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 23: ทำวิจัยที่ช่วยปลดล็อค
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 23: ทำวิจัยที่ช่วยปลดล็อค Print E-mail
คมสัน สุริยะ
16 พฤศจิกายน 2552
 
 
องค์การน่าซ่าใช้คำว่า   "ปลดล็อค"   เพื่อเรียกผลการวิจัยที่ช่วยคลี่ปมความคลุมเคลือสำคัญ ๆ เช่นเรื่องบนดวงจันทร์มีน้ำหรือไม่
 


คำถามบางอย่างไม่มีคำตอบมาเป็นเวลานาน   อาจจะเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ที่ทำให้เราไปต่อไม่ได้  การตอบคำถามนั้นได้ก็เท่ากับปลดล็อคให้เราหลุดจากสภาพที่ไปไหนไม่ได้   ให้สามารถเดินหน้าต่อไป


 
 
การทำ Literature review ดี ๆ จะทำให้รู้ว่า    "ความไม่รู้"  ในเรื่องไหนที่ยังล็อคทำให้เรายังไปไม่ถึงไหน   ซึ่งแน่นอนว่าใครที่อยากจะปลดล็อคนั้น   ก็คงจะดึงดูดความสนใจของผู้ให้ทุนวิจัยได้มากกว่าเรื่องสัพเพเหระทั่วไป 
 
ทำวิจัยที่ปลดล็อค เพื่อปลดล็อคที่ไม่ได้ทุนวิจัย
 


 
 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ