Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 26: ทำวิจัยที่เรารู้เรื่อง แต่ไม่ใช่ที่รู้แล้ว
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 26: ทำวิจัยที่เรารู้เรื่อง แต่ไม่ใช่ที่รู้แล้ว Print E-mail
คมสัน สุริยะ
16 พฤศจิกายน 2552
 
 
ความรู้ใหม่มักจะเกิดจากการต่อยอดความรู้เดิม   หากไม่มีพื้นฐานเดิมก็ยากที่จะได้ของใหม่  


ครั้งหนึ่งเมื่อจอห์น แนช (นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 1994)  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยพริ้นสตั้น ได้เข้าพบไอน์สไตน์เพื่อถกปัญหาเรื่องทฤษฎีทางฟิสิกส์    ผลออกมาว่าไอน์สไตน์ขอให้แนชกลับไปเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์มาให้มากกว่านี้เสียก่อน   จอห์น แนช โกรธมากและไม่ยอมกลับไปหาไอน์สไตน์อีกเลย 
 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อย่าทำในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่อง   เพราะเมื่อพื้นฐานไม่แน่นก็ยากที่จะต่อยอด ถึงพยายามต่อออกไปก็ไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูก
 

 
นอกจากนั้น  อย่าได้พยายามทำวิจัยหาคำตอบที่เรารู้แน่นอนอยู่แล้ว เพราะการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราได้ความรู้ใหม่   ไอน์สไตน์กล่าวในอีกโอกาสหนึ่งว่า ?หากเราทำในสิ่งที่เรารู้คำตอบอยู่แล้วว่าจะออกมาว่าอย่างไร นั่นไม่เรียกว่าการวิจัย?
 
 


  
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ