Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ตำราเรียน แนะแนวการทำวิทยานิพนธ์ ทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องทัศนคติและความพึงพอใจกันเถอะ
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องทัศนคติและความพึงพอใจกันเถอะ Print E-mail
คมสัน สุริยะ
13 พฤศจิกายน 2552
 
 
งานวิจัยเรื่องทัศนคติความพึงพอใจเป็นงานวิจัยกึ่งโพล คือ เป็นโพลแบบละเอียด โดยมากได้ผลวิจัยออกมาแล้วก็มุ่งที่จะส่งต่อไปให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องคิดต่อเอาเอง แต่ก็มักจะไม่มีใครอยากจะคิดต่อ  เพราะมันกินยากไม่เหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เทน้ำร้อนแล้วรอสามนาทีทานได้เลย  ทำให้สิ่งที่ได้ออกมาจากการวิจัยนั้นเรียกได้ว่าเกือบสูญเปล่า 
 

ผมจึงต้องการนำเสนอแนวทางแบบใหม่เพื่อทำให้งานวิจัยเป็นมากกว่าเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจ โดยการหาทางปรับอะไรบางอย่างตั้งแต่จุดมุ่งหมายของงานให้มุ่งสร้างองค์ความรู้ (Critical Information) เพื่อที่จะนำไปใช้จริง ๆ   คนจะได้ไม่คิดว่าทำวิจัยไปแล้วสูญเปล่าอีก วงการวิจัยจึงจะสามารถขายงานวิจัยได้ราคาขึ้น คนเก่ง ๆ ก็จะอยากมาเป็นนักวิจัยเพราะค่าตอบแทนจะสูงขึ้น
 


การพัฒนารูปแบบงานวิจัยแนวใหม่นี้ยังอยู่ระหว่างการทดลอง คิดว่าอีกไม่เกิน 5 ปี ทุกอย่างจะเข้าที่และสามารถเป็นตัวอย่างสำหรับการวิจัยในอนาคตของเมืองไทยได้
 

 
เนื้อหาประกอบด้วย
 
ตอนที่ 1: คำถามวิจัย (Link) 
ตอนที่ 2: ตัวแปรเชิงกลไก (Link)
ตอนที่ 3: กรอบแนวคิดที่ไม่ได้ช่วยให้เราไปถึงไหนก็ต้องทิ้งมันไป (Link)
ตอนที่ 4: แบบสอบถามเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า (Link)
ตอนที่ 5: วิธีวิเคราะห์ สรุป และเสนอแนะ (Link)
ตอนที่ 6: กรอบแนวคิดสำหรับการตั้งราคาบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าปกติ (Link)
 
 


 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ