Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ข้ามสาขา พระบรมราโชวาท พระบรมราโชวาทเรื่อง ขอให้ประสานความรู้กัน
Welcome


Tourism
Logistics



CMSE
Conference



Journal EEQEL




คลังหนังสือ
Komsan
Suriya



















พระบรมราโชวาทเรื่อง ขอให้ประสานความรู้กัน Print E-mail

คมสัน  สุริยะ
22  สิงหาคม 2552


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เวลา 18.00 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นำนายอานนท์ บุณยะรัตเวช
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งออกโดยสำนักสิทธิบัตร
ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
10 ประเทศ และสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งออกโดยสำนักสิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า



"...ข้าพเจ้าได้เห็นมานานแล้วว่า การทำความก้าวหน้านั้นไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากถ้าทำความก้าวหน้าต้องมีคนที่มีความรู้ มีคนที่มีทุน เราไม่มีทุนอะไร แต่ถ้าทำได้ ตั้งใจทำ เอาความรู้แต่ละคนนำมาใช้ ...ทางประชาชนมาร่วมมือกันโดยไม่นึกเอาเปรียบกัน อันนี้สำคัญที่สุด เชื่อว่าจะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าดี บ้านเมืองจะสามารถพัฒนาขึ้นมาดี..."
 

"...โดยเฉพาะระยะนี้ บ้านเมืองกำลังยุ่ง ไม่รู้จะไปไหน ไปอย่างไร ...เราก็รู้สึกเป็นห่วง ว่าประเทศไทยกำลังจม..."


"...เรามีความหวัง มีความรู้สึกว่าบ้านเมืองจะไม่ล่มจม..."
 

"...ซึ่งเมื่อระยะเวลาที่ผ่านมา รู้สึกว่าบ้านเมืองของเรากำลังล่มจม เพราะว่าต่างคนต่างแย่งกัน  ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างไม่เข้าใจว่าทำอะไร..."


"...อาศัยผู้ที่มีความรู้อย่างท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมมือกัน มีความรู้ต่างๆ กัน ขอยืนยันว่าถ้าทุกคนที่มีความรู้ มีความตั้งใจดี
ได้มาร่วมมือกัน  ก็สามารถที่จะสร้างบ้านเมืองให้เจริญ เจริญโดยแท้จริง และขอให้ท่านช่วยกันทำ..."







กลับสู่สารบัญ






 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ