Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home Tourism Logistics Research papers เริ่มต้นอย่างไรกับงานวิจัยในเรื่องโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
Welcome


Tourism
Logistics



CMSE
Conference



Journal EEQEL




คลังหนังสือ
Komsan
Suriya



















เริ่มต้นอย่างไรกับงานวิจัยในเรื่องโซ่อุปทานการท่องเที่ยว Print E-mail

ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
22 มิถุนายน 2552

Chiang Mai School of Economics  and
Logistics System Dynamics Group, Cardiff Business School

 

สวัสดีครับ

 
วันนี้เอางานที่ผมจะไปนำเสนอที่ University of Nottingham เดือนหน้ามาแบ่งปันกันครับ


เริ่มต้นอย่างไรกับงานวิจัยในเรื่องโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
Download  the full text   (PDF   1,599 KB)


งานนี้อาจเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยเรื่อง Tourism Supply Chain Management สำหรับนักวิจัยมือใหม่

โดยงานนี้อาจใช้ประกอบกับ บทความก่อนหน้านี้ได้ครับ



ขอให้สนุกกับการอ่านงานครับ

 



Link  สำคัญ


กลับสู่สารบัญ



 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ