Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaแบบจำลอง CGE Print E-mail
คมสัน  สุริยะ
29 มิถุนายน 2552


แบบจำลอง Computable General Equilibrium (CGE)  เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  เนื่องจากคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจรอบด้าน  ไม่ได้มองจำกัดอยู่เพียงในตลาดใดตลาดหนึ่งเท่านั้น  หากแต่มองผลกระทบที่ส่งต่อถึงกันและกันระหว่างตลาดต่าง ๆ ทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ   

แบบจำลอง CGE ไม่ใช่เรื่องยากและน่ากลัว  ตรงกันข้ามกลับน่าสนุกและง่าย  ท่านสามารถเรียนรู้และสร้างแบบจำลอง CGE ได้เองโดยใช้โปรแกรม GAMS   บทความต่อไปนี้จะนำท่านไปสู่ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติที่จะทำให้ท่านเข้าใจและทำแบบจำลอง CGE ได้ในเวลาไม่นานเกินความพยายาม

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์โยฮันเนส เบิ๊ร์กเก้อร์  และคุณ มารีย์ แคทเธอลีน  รีกฮอฟ  สำหรับความกรุณาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา CGE ให้กับผู้เขียนที่คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยคีล ประเทศเยอรมนี      ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม   พ.ศ. 2552

ตอนที่ 0:  อันดับแรกท่านต้องมีโปรแกรม GAMS version IDE ใช้ก่อน

Download GAMS version IDE  ฟรี จาก website ของผู้ผลิตที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
ตอนที่ 1:    การสร้างแบบจำลอง CGE อย่างง่ายด้วยโปรแกรม GAMS  (PDF  354 KB)  
อธิบายการป้อนข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม GAMS    อธิบายแบบจำลอง Shoven-Whalley  ซึ่งเป็นพื้นฐานของ CGE    และตัวอย่างการ simulation เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเรื่อง CGE มาก่อนเลย  และใช้ GAMS ไม่เป็นเลย

ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 1  (DOC  30 KB)
ตอนที่ 2:  การสร้างแบบจำลอง CGE แบบเวกเตอร์ใน GAMS (PDF 164  KB)    

การนำเข้าข้อมูลจาก Excel  สู่ GAMS  และการเขียนโค้ดแบบย่อ ซึ่งเรียกว่า Vector Syntax  ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาและพลังงานไปได้มาก โดยเฉพาะเมื่อมีจำนวนภาคการผลิตและจำนวนครัวเรือนเป็นจำนวนมากนับร้อย ๆ sectors หรือร้อย ๆ ครัวเรือน หรือมากกว่านั้น

ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 2  (DOC 35 KB)
ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 3  (DOC 32 KB)
ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 4  (DOC 34 KB)
ตอนที่ 3:  ช็อคเรื่องภาษีในแบบจำลอง CGE แบบเวกเตอร์ (PDF 221 KB )   

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเก็บภาษีในกรอบของ General Equilibrium  เรียนรู้จากตัวอย่างการเขียนโค้ดของต้นตำรับผู้ประดิษฐ์โค้ด MPS/GE คือ Markusen and Rutherford (1995)  ในกรณีที่สถานการณ์เริ่มต้นยังไม่ได้มีการเก็บภาษี   พร้อมทั้งการพิสูจน์ว่าการเขียนโค้ดแบบ MPS/GE  ให้ผลเหมือนกับการเขียนโค้ดใน GAMS ทั่วไป

ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 5 (DOC 43  KB)
ตอนที่ 4:  ช็อคเรื่องภาษีในแบบจำลอง CGE แบบเวกเตอร์ ตอนที่ 2 (PDF 169 KB )   

ตัวอย่างการเขียนโค้ดของ Markusen and Rutherford (1995)  ในกรณีที่สถานการณ์เริ่มต้นมีการเก็บภาษีไปเรียบร้อยแล้ว


 ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 6  (DOC 40  KB)
ตอนที่ 5:  ช็อคเรื่องภาษีในแบบจำลอง CGE แบบเวกเตอร์ ตอนที่ 3 (PDF 214 KB )   

ตัวอย่างการเขียนโค้ดของ Markusen and Rutherford (1995)  ในกรณีที่มีผู้บริโภคเพิ่มเป็นสองราย  ทั้งแบบโค้ดปกติและแบบเวกเตอร์ และตัวอย่างการเขียนโค้ดของ Rutherford (1995)  ในกรณีที่มีรัฐเพิ่มเข้ามาให้เห็นเป็นตัวเป็นตน

ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 7   (DOC 32  KB)
ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 8   (DOC 32 KB)
ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 9   (DOC 30 KB)
ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 10 (DOC 35 KB)


หากชุดคำสั่งสำเร็จรูปรันไม่ออก  กรุณาแจ้งมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   เพื่อที่จะได้ตรวจสอบทางเทคนิคต่อไป


Link ที่เกี่ยวข้องกลับไปเมนู
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ