Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home ข้ามสาขา Econ for Marketing การใช้ทฤษฎีทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิจัยตลาด
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaการใช้ทฤษฎีทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิจัยตลาด Print E-mail

คมสัน สุริยะ
13  มิถุนายน 2552


มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการสอนและเป็นห้องทดลองสำหรับการใช้เทคนิคทางการตลาดสมัยใหม่เพื่อที่ให้นักศึกษาจะได้เข้าใจและคุ้นเคยก่อนที่จะเอาไปใช้จริงในงานภาคเอกชน   ในองค์กรเอกชนเองก็อาจจะมีการเสริมความสามารถในการใช้เทคนิควิเคราะห์สมัยใหม่ภายในองค์กร หรือ In-house capacity building โดยการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยอยู่เป็นระยะ ๆ  เพื่อให้องค์กรมีเครื่องมือที่จะวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตลาดได้อย่างถูกต้อง และรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคง   

Daniel McFadden นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี พ.ศ. 2543  ได้เขียนบทความเรื่อง  The Choice Theory Approach to Market Research  ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2529  
แสดงถึงมุมมองและความสามารถในด้านการเชื่อมโยงเศรษฐมิติเข้ากับการวิจัยตลาดและกับวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้กันอยู่ในทางการตลาดคือ Conjoint analysis   บทความนี้ชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยีทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติที่จะช่วยในการอธิบายพฤติกรรมทางการตลาดและพยากรณ์ตลาด    เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเศรษฐมิติ  ดังนั้นบทความนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐมิติพอสมควร    เนื้อหาอาจจะเข้าใจได้ยากในบางส่วนเพราะ McFadden เวลากล่าวถึงอะไรยาว ๆ ก็เข้าใจได้ง่าย  แต่เมื่อกล่าวถึงอะไรอย่างรวบรัดก็สั้นกระชับและมีนัยทางเศรษฐมิติที่ลึกซึ้งที่บางทีผู้แปลก็ตามไม่ทัน  

สิ่งหนึ่งที่ผู้แปลคิดว่าจำเป็นก็คือต้องทดลองเอาเนื้อหาในบทความนี้ไปลองทำดูจริง ๆ แล้วอาจจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้น
อาจารย์มิ่งสรรพ์เคยกล่าวว่า  Paper ของปรมาจารย์ต้องอ่านหลาย ๆ รอบ  รอบแรกจะได้ความรู้บางส่วน  รอบต่อไปก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก
ดังนั้นหากผู้แปลได้อ่าน Paper นี้ในครั้งอื่น ๆ หรือนำไปทดลองแล้วได้มุมมองใหม่ก็จะเข้ามา Update เนื้อหาบน webpage นี้เป็นระยะท่านสามารถ Download บทความที่แปลแล้วได้โดยการคลิ๊ก Link ต่อไปนี้  
 


เนื้อหาประกอบด้วย

บทคัดย่อ

ตอนที่ 1: การวิจัยตลาดที่มุ่งความสนใจไปที่ภาพรวมของตลาด
ตอนที่ 2:  ทฤษฎีทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 3:  แบบจำลองทางเลือก
ตอนที่ 4:  การใช้ข้อมูลเชิงจิตวิทยาในแบบจำลองทางเลือก
ตอนที่ 5:  Conjoint analysis กับ แบบจำลองทางเลือก
ตอนที่ 6:  การทดสอบข้อมูล Conjoint ด้วยแบบจำลอง MNL
ตอนที่ 7: ข้อสรุป Download file PDF  (495 KB)ที่มาสำหรับการอ้างอิงบทความต้นฉบับ  และแนวทางการเขียนอ้างอิงในบรรณานุกรม 
ได้ระบุไว้แล้วในตอนต้นและตอนท้ายของเอกสารบทความต้นฉบับอยู่ใน website ของ McFadden ที่แนบไว้ในส่วนของ Web Links   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำเตือน:  กรุณาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น  ห้ามจำหน่ายเชิงพาณิชย์  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Link ที่เกี่ยวข้องย้อนกลับไปสู่เมนู

 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ