Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 27: สิ่งที่รับไม่ได้เลยในการทำวิจัย
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 27: สิ่งที่รับไม่ได้เลยในการทำวิจัย Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   
Monday, 01 June 2009 13:20

 

สิ่งที่รับไม่ได้เลยในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การทำปริญญานิพนธ์ และการทำรายงานคือการลอกงานของคนอื่นมาทั้งแท่ง หรือเรียกว่า  ก๊อปแปะ   หรือ Copy and Paste  
 

ถ้าพวกเราต้องการอ้างอิงงานของคนอื่น   สิ่งที่ต้องทำคือ อ่านงานของเขาให้เข้าใจก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจก็กลับไปทำความเข้าใจก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็กลับไปอ่านอีกรอบจนกว่าจะเข้าใจ แล้วเอาความเข้าใจนั้นมาเขียน  พูดง่าย ๆ ว่าปิดหนังสือของเขาแล้วเขียนเองได้  ถ้ายังไม่เข้าใจก็ยังไม่ต้องเขียน    ส่วนจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกนั้นเป็นอีกเรื่องไม่ว่ากัน คนเราเข้าใจผิดหรือมองต่างมุมได้ แต่ลอกงานของคนอื่นไม่ได้

 
อีกเรื่องหนึ่งที่รับไม่ได้คือ การเขียนแบบขนมชั้น โดยเอาย่อหน้าของคนโน้นมาต่อกับย่อหน้าของคนนี้ แล้วเขียนอ้างอิงกำกับ    เรื่องนี้คนไทยเข้าใจผิดมาเสมอว่า ถ้าไม่ลอกของเขามาทั้งแท่งแล้วมาเขียนเองแล้วถ้าเกิดผิดหล่ะ     มันจะไม่เป็นการดีสำหรับคนที่เขียนเป็นต้นฉบับมั้ง       คำตอบคือไม่ต้องไปกังวลตรงนั้น   เขาก็รับผิดชอบเฉพาะเอกสารที่เขาเขียน ไม่ได้ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่คนอื่นอ้างอิงต่อ    ดังนั้นเราจะอ้างผิดหรือถูกก็ไม่เกี่ยวไปถึงคนที่เป็นต้นฉบับอยู่แล้ว   ตัวอย่างของการเขียนแบบขนมชั้น เช่น
 

 
เริ่มต้นว่า ต่อไปนี้เป็นรายงานเรื่องเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่น่าสนใจ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
มิ่งสรรพ์ (2549) กล่าวว่า ...............................................(1 ย่อหน้า)
คมสัน (2550) อธิบายว่า .............................................. (1 ย่อหน้า)
สุเมธ (2551) รายงานว่า.................................................( 1 ย่อหน้า)
แล้วก็ลงท้ายว่า   เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นวิชาที่มีความสำคัญ จึงควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป จบ
 

 
รายงานแบบนี้ไม่สร้างสรรค์ ไม่ได้ให้อะไรใหม่แก่สังคม และไม่ได้ทำให้ผู้ทำรายงานหรือผู้อ่านรายงานได้ความรู้เพิ่มขึ้น
 
 
รายงานที่สร้างสรรค์กว่าทำอย่างนี้


 
เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงเรื่อง....................มีจุดเน้นอยู่ที่....................      ต่างจากเศรษฐศาสตร์เรื่องอื่นตรงที่.........................ใช้ทฤษฎีหลัก ๆ คือ .............................       มีเครื่องมือในการศึกษาคือ.........................ตัวอย่างของการศึกษา เช่น   มิ่งสรรพ์ (2549)  ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับ.................... คมสัน (2550) ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรื่อง................ และสุเมธ (2552) ที่ได้ขยายผลการศึกษาออกไปในเรื่อง..........  เมื่อประมวลผลงานทั้งสามเรื่องทำให้ได้เห็นว่าจุดแข็งของเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวคือ................และจุดอ่อนของเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวคือ.............. โดยสรุปแล้ว เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวจึงเหมาะที่จะประยุกต์ใช้ในปัญหาเรื่อง...............และอาจจะยังไม่สามารถให้คำตอบที่ดีได้ในเรื่อง............ซึ่งในจุดนี้ควรต้องได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป

 
การเขียนรายงานอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนได้ใช้เวลาอ่านมามากพอ   มีความเข้าใจจนสามารถแยกแยะประเด็นออกมาได้ว่าอะไรเป็นอะไร และได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของเรื่อง   และสามารถสรุปได้ถึงความเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้   ซึ่งรายงานอย่างนี้สร้างสรรค์กว่า และจะได้คะแนนมากกว่าอย่างแน่นอน   ลองฝึกดูนะครับ


แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง


<< ย้อนกลับไปหน้าสารบัญ

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ