Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 20: องค์ความรู้ใหม่ และการเขียนวัตถุประสงค์
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 20: องค์ความรู้ใหม่ และการเขียนวัตถุประสงค์ Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   


งานวิจัยมีหัวใจอยู่ที่การผลิตองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยคืออุตสาหกรรมผลิตความรู้ ดังนั้นนักวิจัยก็ต้องรู้ก่อนว่าความรู้ที่มีอยู่แล้วมันมีอะไรบ้าง อะไรที่ยังไม่มีบ้าง (ขั้นตอนนี้ทำได้จากการทำ Literature review ซึ่งท่านอ่านได้จากเกร็ดการทำวิจัยตอนที่ 2) มิเช่นนั้นก็คงไม่รู้ว่าสิ่งที่ผลิตขึ้นมานั้นเรียกได้ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือไม่

เวลาที่นักวิจัยเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องท่องให้ขึ้นใจว่างานวิจัยนั้นต้องผลิตองค์ความรู้ใหม่ แล้วองค์ความรู้ใหม่นั้นคืออะไรก็ให้เขียนลงไปเป็นวัตถุประสงค์  


ข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์


หนึ่ง  อย่าเขียนสิ่งที่ไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่ลงไปในวัตถุประสงค์  เช่น   "สร้างแบบจำลองดุลยภาพครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย"     เหตุผลก็คือแบบจำลองเป็นทางผ่านไปยังองค์ความรู้ใหม่  แต่ไม่ใช่ตัวองค์ความรู้ใหม่    องค์ความรู้ใหม่คือสิ่งที่แบบจำลองจะตอบคำถามออกมา

สอง  อย่าเขียนสิ่งที่เป็นงานที่จะต้องทำ  เช่น  "สัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำนวน 100 รายถึงพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะขนส่งสินค้า"      การสัมภาษณ์เป็นวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล  ไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่

สาม  อย่าเขียนสิ่งที่เป็นฐานข้อมูล  เช่น  "สร้างแผนที่ความยากจนของประเทศไทย"     งานสร้างข้อมูลหรือการสร้างฐานข้อมูลไม่ถือว่าเป็นงานวิจัยเพราะไม่ได้วิเคราะห์อะไรหรือตอบคำถามอะไรออกมา  เนื่องจากไม่มีคำถามวิจัยนำมาก่อนว่าต้องการทราบอะไร   การต้องการได้เพียงข้อมูลมาถือว่าเป็นโครงการสำรวจข้อมูล  เช่น โครงการสำรวจข้อมูลดาวอังคารของนาซ่า    แต่ถ้าใช้ข้อมูลนั้นมาตอบคำถามจะถือว่าเป็นงานวิจัย  เช่น  ดาวอังคารมีน้ำหรือไม่     ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ควรเขียนว่า  "สำรวจว่าดาวอังคารมีน้ำหรือไม่"    ไม่ใช่ "การทำแผนที่ดาวอังคาร"

สี่  อย่าเขียนสิ่งที่จะตามมาจากการทำวิทยานิพนธ์  เช่น  "เพื่อให้ผมสำเร็จปริญญาโทได้ในเวลาที่กำหนด"   เพราะมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อวิทยานิพนธ์เสร็จ  ไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่  หรือ "เพื่อทำให้ประเทศไทยดีขึ้น"  เพราะถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงก็ถือว่าวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ  และที่สำคัญมันก็ไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่เมื่อระบุสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ลงไปในวัตถุประสงค์แล้ว ตอนตรวจว่างานของเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่  ก็ใช้วิธีตรวจไปตามวัตถุประสงค์ หากทำเสร็จทุกข้อก็ถือว่าโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำหรับนักวิจัยมืออาชีพแล้ว  องค์ความรู้ใหม่ที่ผลิตขึ้นนี้จะเป็นสิ่งที่นักวิชาการคนอื่นใช้อ้างอิงในรายงานของเขาว่าในเรื่อง ๆ นี้หรือในประเด็นคำถามนี้มีผู้ได้คำตอบออกมาแล้ว การได้รับการอ้างอิงนั้นถือเป็นเกียรติยศและผลงานของนักวิจัย งานวิจัยที่จะเป็นอมตะได้ก็คืองานที่ได้รับการอ้างอิงอยู่เสมอ


อาจารย์กีโด้ เลิชเตอร์ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนสถิติของผมที่เยอรมันกล่าวว่า ในวงการวิชาการไม่มีคนรวย มีแต่ฮีโร่ ฮีโร่คือคนที่ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ คนที่แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คนที่สร้างอะไรใหม่ ๆ ให้กับวงการวิชาการ และคนที่ทำให้โลกหมุนไปข้างหน้า อาจารย์กีโด้บอกให้ผมลองคิดดูว่าสังคมโลกจะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้อย่างไรถ้าคนเราไม่รู้อะไรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเลย นั่นคือประโยชน์ขององค์ความรู้ใหม่ ประโยชน์ของการวิจัย และประโยชน์ของนักวิจัย


แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง<< ย้อนกลับ 
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ