Tourism Logistics - โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

Home เคล็ดลับวิจัย เกร็ดการทำวิจัย เกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 3: การเขียนบทสรุป
Welcome


Tourism
LogisticsCMSE
ConferenceJournal EEQEL
คลังหนังสือ
Komsan
Suriyaเกร็ดการทำวิจัย ตอนที่ 3: การเขียนบทสรุป Print E-mail
Written by คมสัน สุริยะ   

การเขียนบทสรุปก็เหมือนกับประโยคที่เราคุ้นเคยกันแต่เด็ก คือ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า......... มันเกิดจากการกลั่นผลการศึกษาที่รายงานมาทั้งหมดแล้วบอกว่า สรุปแล้วมันเป็นอย่างไร

การเขียนบทสรุปไม่ใช่การเขียนย่อความ ความเข้มข้นของมันจะไม่อยู่ในระดับเดียวกับตัวรายงานผลการศึกษา บทสรุปจะไม่เขียนซ้ำกับข้อความอื่นที่รายงานมาแล้ว แต่มันจะบอกผู้อ่านว่าที่รายงานมาทั้งหมดนั้น มันหมายความว่าสั้น ๆ ได้ว่าอย่างไร


ในบทสรุปเราจะไม่อ้างอิงถึงงานวิจัยของใครอีก  เพราะว่ามันเกิดจากการค้นพบของเรา  จึงไม่ต้องเขียนถึงคนอื่นอีก  ถ้าอยากเขียนให้เขียนในส่วนอภิปรายผล ไม่ใช่สรุปผล


บทสรุปไม่ใช่การเสนอแนะ จะยังไม่มีการเสนอแนะอะไรในส่วนนี้เลย


ลองคิดดูว่าหากมีใครต้องการให้ท่านสรุปงานวิจัยของท่านให้เขาฟังภายใน 5 นาที ท่านจะพูดอะไรบ้าง แล้วสิ่งที่ท่านอยากพูดนั้นจะสามารถนำไปเรียบเรียงเป็นบทสรุปได้เป็นอย่างดีแนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง

<< ย้อนกลับ
 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาในเว็บไซต์ิ์

ผู้เขียนไม่หวงห้ามที่ท่านจะคัดลอกบทความ บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในรายงานของท่าน  

แต่ขอความกรุณาเพื่อนนักวิชาการ เพื่อนผู้ทำเว็ปไซต์ 
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ทุกท่าน 
ได้โปรดเขียนอ้างอิงในรายงานของท่านตามหลักสากล

การไม่เขียนอ้างอิงดังกล่าวถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์
และมีความผิดตามกฎหมาย  
 
 ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ